Ładuję...

DEKRA SUS 2.0

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)
Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000816
Strona główna / Certyfikat SUS 2.0
Certyfikat SUS 2.0

Czym jest SUS 2.0?

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 400 organizacjach. Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.
Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification. Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych - RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.
DEKRA/SUS/000816

DEKRA Certification

DEKRA Certification Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że przedsiębiorstwo ELSPIN wdrożyło wymagania standardu SUS 2.0 i skutecznie go realizuje. Wynik auditu udokumentowano w raporcie numer: Z-A660120/B2/SUS. Certyfikat ważny od 05-01-2021 do 04-01-2024.
Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000816