Ładuję...

COVID-19

Szkolenie z zakresu kompleksowej fizjoterapii i fizjoprofilaktyki pacjentów chorujących oraz pacjentów w okresie rekonwalescencji.
Strona główna / Programy szkoleniowe / Szkolenie z zakresu kompleksowej fizjoterapii i fizjoprofilaktyki pacjentów chorujących oraz pacjentów w okresie rekonwalescencji.

Szkolenie z zakresu kompleksowej fizjoterapii i fizjoprofilaktyki pacjentów chorujących na COVID-19 oraz pacjentów w okresie rekonwalescencji.

 12 godzin szkoleniowych. Szkolenie 1-modułowe.
Szkolenie prowadzi dr hab. Anna Brzęk; Prof. SUM, Kierownik Katedry i Zakładu Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Program szkolenia
Dzień I

 • 1. Aspekty teoretyczne kompleksowej fizjoterapii u pacjentów chorych na COVID-19 w różnych okresach leczenia i rekonwalescencji.
 • 2. Nowe wytyczne usprawniania pacjentów chorych na COVID-19 w różnych okresach leczenia i rekonwalescencji.
 • 3. Organizacja pracy szpitalnej, ambulatoryjnej sanatoryjnej.
 • 4. Metody pracy, formy i środki pracy z pacjentami chorymi na COVID-19.
 • 5. Diagnoza fizjoterapeutyczna i planowanie terapii.
  1. a. testy funkcjonalne przydatne w pulmonologii.
 • 6. Skale oceny funkcjonalnej pacjentów w różnych okresach leczenia i rekonwalescencji.
 • 7. Zmodyfikowana skala BORGA.
 • 8. Stopniowe uruchamianie pacjenta chorego na COVID-19.
  1. a. etapy kontrolowanej pionizacji.
 • 9. Pacjent z wielochorobowością chory na COVID-19 w różnych etapach leczenia i rekonwalescencji.
 • 10. Aktywność fizyczna w okresie rekonwalescencji.


Dzień II

 • 1. Algorytmy postępowania z pacjentem chorym na COVID-19.
 • 2. Algorytmy postępowania z ozdrowieńcami.
 • 3. Planowanie usprawniania w zależności od fazy choroby.
 • 4. Przykładowe ćwiczenia oddechowe.
 • 5. Praktyczne wykorzystanie przyborów i przyrządów w postępowaniu z pacjentami chorymi na COVID-19 i z pacjentami w okresie rekonwalescencji.
 • 6. Przykładowe techniki mięśniowo-powięziowe stosowane w terapii pacjentów z powikłaniami po COVID-19.
 • 7. Drenaż ułożeniowy, pozycje ułożeniowe.
 • 8. Techniki wspomagające efektywny kaszel i odksztuszanie.
 • 9. Postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku duszności.
 • 10. Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne.
 • 11. Podsumowanie szkolenia.
Pobierz program PDF Kontakt ELSPINI

  Trener prowadzący dr hab. nauk o zdrowiu Anna Brzęk

dr hab. nauk o zdrowiu Anna Brzęk, prof. SUM - Fizjoterapeuta, Kierownik Katedry i Zakładu Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Prodziekan ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w latach 2019-2020 Z-ca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniem nad czynnikami wpływającymi na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz sposobami zapobiegania nieprawidłowościom w jej obrębie. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym z zakresu fizjoterapii, ergonomii, aktywności fizycznej oraz szeroko rozumianej prewencji chorób cywilizacyjnych i fizjoprofilaktyki. Współpracuje z naukowcami z Uniwersytetów w Niemczech, USA, Hiszpanii oraz Libanu. Jest autorem i współautorem kilku projektów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci o charakterze społecznym, popularyzujących naukę. W 2016 r. powołana na eksperta naukowego przy opracowywaniu Regionalnych Programów Zdrowotnych woj. Śląskiego na l. 2016–2020. Ekspert w programie „Doktor TV” w audycji „Spotkanie z lekarzem” , Członek Komitetów Naukowych Konferencji Krajowych i Międzynarodowych oraz wielokrotny prelegent na Konferencjach z zakresu fizjoprofilaktyki w procesie ontogenezy (ECOG 2019, 2020, Kongres Wyzwań Zdrowotnych 2019;2020, SOSORT 2015, FITS 2019, PTK 2018, NTEC, 2018, 2019). W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV2, współtworzyła opracowanie dotyczące aktywności ruchowej dla pacjentów z niewydolnością serca. Od 2019 r. należy do grona Rzeczników Nauki w Terenie. Jest czł. Europejskiego Tow. Kardiologicznego; Pol. Tow. Kardiologicznego i Pol. Tow. Pediatrycznego oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej. Ukończyła liczne kursy z zakresu fizjoterapii.