Ładuję...

Neuromobilizacje w terapii manualnej.

Neuromechanika, diagnostyka, anatomia
Strona główna / Programy szkoleniowe / Neuromobilizacje

Neuromobilizacje w terapii manualnej.

 20 godzin szkoleniowych. Szkolenie 1-modułowe.
Szkolenie prowadzi mgr Tomasz Nowacki

Program szkolenia
Dzień I

 • Teoria
 • Budowa i funkcja ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • • Neuromechanika
 • • Podstawowe pojęcia dotyczące neuromobilizacji
 • • Diagnostyka obwodowego układu nerwowego
 • • Anatomia nerwów górnego kwadrantu ciała
 • • Charakterystyka najczęstszych neuropatii w obrębie kończyny górnej – diagnostyka i leczenie
 • Praktyka:
 • • Badanie neurologiczne w obrębie górnego kwadrantu ciała
 • • Testy napięciowe nerwów: pośrodkowego, łokciowego, promieniowego
 • • Techniki terapii struktur granicznych nerwów
 • • Techniki neuromobilizacji ślizgowej i napięciowej
 • • Diagnostyka i leczenie najczęstszych zespołów uwięźnięć nerwów gó®nego kwadrantu ciała: radikulopatia odcinka szyjnego kręgosłupa, zespół górnego otworu klatki piersiowej, zespół mięśnia odwracacza, zespół mięśnia nawrotnego obłego, zespół rowka nerwu łokciowego, zespół cieśni nadgarstka, zespół kanału de Guyona,


Dzień II

 • Teoria
 • • Trudności diagnostyczne obwodowego układu nerwowego
 • • Anatomia nerwów dolnego kwadrantu ciała
 • • Charakterystyka najczęstszych neuropatii w obrębie kończyny dolnej – diagnostyka i leczenie
 • Praktyka:
 • • Badanie neurologiczne w obrębie dolnego kwadrantu ciała
 • • Testy napięciowe nerwów: kulszowego, strzałkowego wspólnego, piszczelowego, łydkowego, udowego, udowo-goleniowego
 • • Test zwieszenia (Slump test)
 • • Techniki terapii struktur granicznych nerwów dolnego kwadrantu ciała
 • • Techniki neuromobilizacji ślizgowej i napięciowej
 • • Diagnostyka i leczenie najczęstszych zespołów uwięźnięć dolnego kwadrantu ciała: radikulopatia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stenoza kanału kręgowego, zespół mięśnia gruszkowatego, zespół kanału stępu, neuralgia Baxtera
Pobierz program PDF Kontakt ELSPINI

  Trener prowadzący: mgr Tomasz Nowacki

 • Śląski Uniwersytet Medyczny – stanowisko: wykładowca Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – stanowisko: wykładowca Podyplomowe Studium Odnowy Biologicznej;
  Współprowadzący szkoleni z zakresu:
 • • terapia manualna wg standardów IFOMPT;
 • • reedukacja lokalnej stabilizacji kręgosłupa;
 • • nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn;
 • • stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa i stawu skroniowo – żuchwowego;
 • Współprowadzący kurs „Diagnostyka i nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego.” Europejskie Centrum Doskonalenia Zawodowego „Omega” – stanowisko: wykładowca. Reprezentacja Polski M-16 w Hokeju na Trawie – stanowisko: fizjoterapeuta;