Ładuję...

Skoliozy

Szkolenie z zakresu nieprawidłowości w obrębie postawy ciała. Badanie, diagnostyka i terapia

Szkolenie z zakresu nieprawidłowości w obrębie postawy ciała. Badanie, diagnostyka i terapia

 40 godzin szkoleniowych. Szkolenie 2-modułowe.
Szkolenie prowadzi dr hab. Anna Brzęk, dr n. o zdr. Jacek Sołtys

 • Szkolenie z zakresu nieprawidłowości w obrębie postawy ciała.
 • Szkolenie z zakresu nieprawidłowości w obrębie postawy ciała.
 • Szkolenie z zakresu nieprawidłowości w obrębie postawy ciała.

Według autorskiego projektu szkolenia dr hab. Anna Brzęk, Kierownik Zakładu Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Terapeuta z 16 letnim stażem pracy z pacjentami ze skoliozami, wadami postawy)

Program szkolenia
Moduł I

APEKTY BIOMECHANICZNE SKOLIOZ, NOWE WYTYCZNE LECZENIA SKOLIOZ WG SOSORT, BADANIE POSTAWY CIAŁA, ANALIZA ZDJĘCIA RTG DLA POTRZEB FIZJOTERAPII, DIAGNOZA FIZJOTERAPEUTYCZNA I PLANOWANIE TERAPII

ASPEKTY TEORETYCZNE

 • Przywitanie grupy, przedstawienie celu szkolenia, planu pracy przez 2 dni – poznanie uczestników.
 • Skolioza – pojęcie, fakty i mity, biomechanika skolioz,przypomnienie najważniejszych mięśni (taśm mięśniowo-powięziowych) w patogenezie i usprawnianiu skolioz.

ASPEKTY TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

 • Analiza zdjęcia RTG dla potrzeb i zakresu kompetencji fizjoterapeuty, Przedstawienie metodyki oceny rotacji kręgów na przykładowym rentgenogramie – umiejętność praktyczna czytania tablic Raimondiego.
 • Ćwiczenia praktyczne wyznaczania AVR – praca w grupach i sprawdzanie poprawności wykonania zadania.
 • Teoretyczne aspekty badania postawy ciała: przedstawienie i omówienie kolejnych elementów oceny postawy ciała – oglądaniem, dotykiem oraz badania funkcjonalnego z uwzględnieniem testów funkcjonalnych.
 • Aspekty praktyczne - wyznaczanie punktów topograficznych na ciele badanego dla potrzeb oceny postawy ciała – ocena postawy ciała, testy funkcjonalne.

ASPEKTY PRAKTYCZNE – pokaz i praca w grupach – analiza i korygowanie błędów

 • Wykorzystanie urządzeń: pionu, skoliometru, inklinometru, plurimetruRippsteina, taśmy centymetrowej do oceny postawy ciała – normy prawidłowej postawy ciała.
 • Analiza uzyskanych wyników oceny postawy ciała: analiza ATR, SATR – przykłady praktyczne, praca w grupach – wyznaczanie i sprawdzanie poprawności wykonania zadania, diagnoza i planowanie terapii.
 • Plan postępowania terapeutycznego przy skoliozie jednołukowej, dwułukowej pierwotnej piersiowej, pierwotnej lędźwiowej, pierwotnej piersiowo-lędźwiowej, w przypadku leczenia gorsetem typu Cheneau.
 • Podsumowanie: omówienie najczęściej popełnianych błędów.

MODUŁ II
ALGORYTM POSTĘPOWANIA, PLANOWANIE USPRAWNIANIA, PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE SOSORT, TECHNIKI MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE

ASPEKTY TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

 • Ćwiczenia autokorekcji, korekcja 3D, ćwiczenia elongacyjno-antygrawitacyjne, pozycje do ćwiczeń kifotyzujących, lordotyzujących, antykifotycznych, lordotyczujących, ćwiczenia w oparciu o rytm medniczno-lędźwiowy.
 • Ćwiczenia trójpłaszczyznowej korekcji stóp w połączeniu z plastrowaniem.

ASPEKTY PRAKTYCZNE – pokaz i praca w grupach – analiza i korygowanie błędów

 • Ćwiczenia korekcyjne w oparciu o najnowsze wytyczne SOSORT z użyciem przyborów i przyrządów.
 • Ćwiczenia oddechowe w skoliozach.
 • Ćwiczenia zwiększające mobilność na wybranych, najczęściej dysfunkcyjnych grupach mięśni w przypadku nieprawidłowości w obrębie postawy ciała.
 • Ćwiczenia stabilizacyjne w leczeniu nieprawidłowości w obrębie postawy ciała, zasady ergonomii w życiu codziennym w trakcie nauki i zabawy.
 • Podsumowanie: Omówienie szkolenia, zalecenia do pracy z pacjentem.
Pobierz program PDF Kontakt ELSPINI
Szkolenie z zakresu nieprawidłowości w obrębie postawy ciała. Badanie, diagnostyka i terapia

  Trener prowadzący dr hab. Anna Brzęk

Kierownik Zakładu Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Terapeuta z 16 letnim stażem pracy z pacjentami ze skoliozami, wadami postawy)

  Trener prowadzący dr n. o zdr. Jacek Sołtys

Fizjoterapeuta z 25 letnim doświadczeniem klinicznym i wykładowym. Od 14 lat pracownik Zakładu Kinezjologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzący takie przedmioty jak Biomechanika, Kinezjologia, Ergonomia ,Terapia Manualna czy Diagnostyka funkcjonalna. Diagnosta, terapeuta funkcjonalny i manualny. Od 21 lat zajmujący się edukacją i praktyką w zakresie terapii manualnej. Uczestnik wielu kursów podyplomowych z zakresu terapii manualnej. Jego zainteresowania to diagnostyka i terapia pacjenta tzw. neuroortopedycznego, obiektywizacja procesu fizjoterapii, kinezjologia i biomechanika aparatu ruchu człowieka. Propagator wielokierunkowego podejścia do fizjoterapii. Prowadzi/współprowadzi prowadził/współprowadził szkolenia z fizjoterapii z zakresu :

 • • treningu funkcjonalnego w fizjoterapii i sporcie – kurs autorski PTF
 • • Fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych
 • • plastrowanie fizjoterapeutyczne w pediatrii – Studia Podyplomowe : Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego - GWSH
 • • podstawy PNF w praktyce fizjoterapeuty - kurs do Specjalizacji Fizjoterapii
 • • fizjoterapia zaburzeń tkanek miękkich – kurs autorski