Ładuję...

Terapia tkanek miękkich w leczeniu bólu

Dysbalans mięśniowy, punkty spustowe, flossing
Strona główna / Programy szkoleniowe / Terapia tkanek miękkich w leczeniu bólu

Terapia tkanek miękkich w leczeniu bólu

 40 godzin szkoleniowych. Szkolenie 2-modułowe.
Szkolenie prowadzi dr Tomasz Król

Program szkolenia
Moduł I

 • 1. Dysbalans mięśniowy- skrzyżowanie dolne wg. Jandy. Ocena konsekwencji klinicznych i wzorców bólowych.
 • 2. Punkty spustowe, etiopatogeneza, wzorce bólowe, rodzaje technik terapeutycznych.
 • 3. Rodzaje nacisku i zasady pracy w technikach pracy głębokiej- podstawy teoretyczne
 • 4. Terapia punktów spustowych dolnego kwadrantu ciała z wykorzystaniem technik:
 • • MET (Muscle Energy Technics- techniki energizacji mięśni),
 • • kompresji ischemicznej oraz pozycyjnego rozluźniania,
 • • elementów masażu głębokiego,
 • • rozluźniania mięśniowo-powięziowego,
 • • masażu funkcyjnego,
 • 5. Autoterapia z zastosowanie rollerów i piłek w wybranych jednostkach klinicznych.
 • 6. Elementy treningu funkcjonalnego w leczeniu zespołu skrzyżowania górnego.
 • 7. Flossing w terapii i treningu (ćwiczenia w warunkach lokalnej hipoksji).
 • 8. Różnicowanie strukturalne i funkcjonalne zespołów korzeniowych pochodzenia nerwowego z zastosowaniem testów neurodynamicznych. Terapia dysfunkcji z zastosowaniem technik ślizgowych i napięciowych w obrębie dolnego kwadrantu ciała.

Moduł II

 • 1. Dysbalans mięśniowy- skrzyżowanie górne wg. Jandy. Ocena konsekwencji klinicznych i wzorców bólowych.
 • 2. Testy bezpieczeństwa odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • 3. Terapia punktów spustowych górnego kwadrantu ciała z wykorzystaniem technik:
 • • MET (Muscle Energy Technics- techniki energizacji mięśni),
 • • kompresji ischemicznej oraz pozycyjnego rozluźniania,
 • • elementów masażu głębokiego,
 • • rozluźniania mięśniowo-powięziowego,
 • • masażu funkcyjnego,
 • 4. Autoterapia z zastosowanie rollerów i piłek w wybranych jednostkach klinicznych.
 • 5. Elementy treningu funkcjonalnego w leczeniu zespołu skrzyżowania górnego.
 • 6. Flossing w terapii i treningu (ćwiczenia w warunkach lokalnej hipoksji).
 • 7. Różnicowanie strukturalne i funkcjonalne zespołów korzeniowych pochodzenia nerwowego z zastosowaniem testów neurodynamicznych. Terapia dysfunkcji z zastosowaniem testów napięciowych w obrębie górnego kwadrantu ciała.
Pobierz program PDF Kontakt ELSPINI

  Trener prowadzący: dr Tomasz Król

 • Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca akademicki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej (obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim SUM w Katowicach 2016 ) Certyfikowany terapeuta manualny metody Kaltenborna- Evjenth’a, terapeuta metody NDT Bobath oraz metody Fascial Manipulations. Szkoleniowiec na licznych kursach z fizjoterapii m. inn. :
 • • Zastosowanie fali uderzeniowej w leczeniu narządu ruchu,
 • • Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej w fizjoterapii,
 • • Terapia tkanek miękkich,
 • • Asystent na szkoleniach z terapii manualnej w koncepcji Kaltenborna,
 • • Doskonalenie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów w zakresie nowoczesnych metod terapii manualnej,
 • Czynny naukowiec uczestniczący w badaniach nad klinicznymi aspektami zaburzeń narządu ruchu, publikujący w krajowych i międzynarodowych czasopismach specjalistycznych i czynnie występujący na konferencjach naukowych. Łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem klinicznej pracy z pacjentem w gabinecie fizjoterapii.