Ładuję...

Terapia tkanek miękkich w ujęciu biomechanicznym

Body reading, ocena dysbalansów
Strona główna / Programy szkoleniowe / Terapia tkanek miękkich w ujęciu biomechanicznym

Terapia tkanek miękkich w ujęciu biomechanicznym

 20 godzin szkoleniowych. Szkolenie 1-modułowe.
Szkolenie prowadzi dr n. o zdr. Jacek Sołtys

Program szkolenia
Dzień 1

 • • Wykład – wprowadzenie do koncepcji dysbalansów mięśniowych oraz analiza wpływu zaburzeń sterowania ruchem na występowanie mechanizmów kompensacyjnych wstępujących i zstępujących.
 • • Body reading, ocena wpływu zaburzeń napięciowych na statykę i dynamikę narządu ruchu. Pokaz i praktyka.
 • • Ocena dysbalansów mięśniowych i ich wpływu na jednostki kliniczne stawów kręgosłupa i kończyn.
 • • Techniki harmoniczne w praktyce fizjoterapeutycznej. Ocena ruchomości tkanek miękkich dla określenie strategii postepowania terapeutycznego. Pokaz i praktyka.
 • • Techniki detonizujące. Pokaz i praktyka.

Program szkolenia
Dzień 2

 • • Charakterystyka zmian tkankowych w w odpowiedzi na dysfunkcję układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego.
 • • Ocena ruchomości tkanek miękkich dla określenie strategii postepowania terapeutycznego. Ocena i analiza Passive i Active ROM
 • • Analiza funkcjonalna w oparciu o testy FMS. Decyzje kliniczne przy wyborach sekwencji pracy na restrykcjami tkankowymi w kontekście zaburzeń wzorców ruchowych.
 • • Plastrowanie dynamiczne w modelu neurofizjologicznym.
 • • Flossing w terapii i treningu (ćwiczenia w warunkach lokalnej hipoksji).
 • • Plastrowanie kinezjologiczne w modelu powięziowo-mięśniowych dla wybranych jednostek klinicznych.
Pobierz program PDF Kontakt ELSPINI

  Trener prowadzący dr n. o zdr. Jacek Sołtys

Fizjoterapeuta z 25 letnim doświadczeniem klinicznym i wykładowym. Od 14 lat pracownik Zakładu Kinezjologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzący takie przedmioty jak Biomechanika, Kinezjologia, Ergonomia ,Terapia Manualna czy Diagnostyka funkcjonalna. Diagnosta, terapeuta funkcjonalny i manualny. Od 21 lat zajmujący się edukacją i praktyką w zakresie terapii manualnej. Uczestnik wielu kursów podyplomowych z zakresu terapii manualnej. Jego zainteresowania to diagnostyka i terapia pacjenta tzw. neuroortopedycznego, obiektywizacja procesu fizjoterapii, kinezjologia i biomechanika aparatu ruchu człowieka. Propagator wielokierunkowego podejścia do fizjoterapii. Prowadzi/współprowadzi prowadził/współprowadził szkolenia z fizjoterapii z zakresu :

 • • treningu funkcjonalnego w fizjoterapii i sporcie – kurs autorski PTF
 • • Fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych
 • • plastrowanie fizjoterapeutyczne w pediatrii – Studia Podyplomowe : Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego - GWSH
 • • podstawy PNF w praktyce fizjoterapeuty - kurs do Specjalizacji Fizjoterapii
 • • fizjoterapia zaburzeń tkanek miękkich – kurs autorski