Ładuję...

Terapia tkanek miękkich w ujęciu biomechanicznym

Body reading, ocena dysbalansów
Strona główna / Programy szkoleniowe / Terapia tkanek miękkich w ujęciu biomechanicznym

Terapia tkanek miękkich w ujęciu biomechanicznym

 60 godzin szkoleniowych. Szkolenie 3-modułowe.
Szkolenie prowadzi dr n. o zdr. Jacek Sołtys

Program szkolenia
Moduł I

 • 1. Body reading, ocena wpływu zaburzeń napięciowych na statykę i dynamikę narządu ruchu.
 • 2. Ocena dysbalansów mięśniowych i ich wpływu na jednostki kliniczne stawów kręgosłupa i kończyn.
 • 3. Ocena ruchomości tkanek miękkich dla określenie strategii postepowania terapeutycznego.
 • 4. Anatomia palpacyjna w zakresie stosowanych technik manualnych.
 • 5. Terapia tkanek miękkich: Techniki aktywne i pasywne rozluźniania mięśniowo-powięziowego.
 • 6. Autoterapia z zastosowanie rollerów i piłek w wybranych jednostkach klinicznych.

Moduł II

 • 1. Podstawy teoretyczne terapii punktów spustowych. Palpacja i detekcja triggerpoints- techniki ischemiczne.
 • 2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania technik tkankowych ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się reakcji pozabiegowych z układu wegetatywnego i narządu ruchu.
 • 3. Neurofizjologiczne podstawy stretchingu mięśniowego. Muscle Energy Technics (MET) wg Chaitow, Evient.
 • 4. Positionalrelease .
 • 5. Praca funkcjonalna. Masaż funkcyjny.
 • 6. Autoterapia z zastosowanie rollerów i piłek w wybranych jednostkach klinicznych.
 • 7. Praca kliniczna- aplikacja metody na pacjencie.

Moduł III

 • 1. Analiza funkcjonalna w oparciu o testy FMS. Decyzje kliniczne przy wyborach sekwencji pracy na restrykcjami tkankowymi w kontekście zaburzeń wzorców ruchowych.
 • 2. Terapia powięziowa w obrębie blizny
 • 3. Plastrowanie kinezjologiczne w modelu powięziowo-mięśniowych.
 • 4. Flossing w terapii i treningu (ćwiczenia w warunkach lokalnej hipoksji).
 • 5. Praca kliniczna- aplikacja metody na pacjencie.
Pobierz program PDF Kontakt ELSPINI

  Trener prowadzący dr n. o zdr. Jacek Sołtys

Fizjoterapeuta z 25 letnim doświadczeniem klinicznym i wykładowym. Od 14 lat pracownik Zakładu Kinezjologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzący takie przedmioty jak Biomechanika, Kinezjologia, Ergonomia ,Terapia Manualna czy Diagnostyka funkcjonalna. Diagnosta, terapeuta funkcjonalny i manualny. Od 21 lat zajmujący się edukacją i praktyką w zakresie terapii manualnej. Uczestnik wielu kursów podyplomowych z zakresu terapii manualnej. Jego zainteresowania to diagnostyka i terapia pacjenta tzw. neuroortopedycznego, obiektywizacja procesu fizjoterapii, kinezjologia i biomechanika aparatu ruchu człowieka. Propagator wielokierunkowego podejścia do fizjoterapii. Prowadzi/współprowadzi prowadził/współprowadził szkolenia z fizjoterapii z zakresu :

 • • treningu funkcjonalnego w fizjoterapii i sporcie – kurs autorski PTF
 • • Fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych
 • • plastrowanie fizjoterapeutyczne w pediatrii – Studia Podyplomowe : Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego - GWSH
 • • podstawy PNF w praktyce fizjoterapeuty - kurs do Specjalizacji Fizjoterapii
 • • fizjoterapia zaburzeń tkanek miękkich – kurs autorski