Ładuję...

Thoracic outlet syndrome (TOS)

Badanie, diagnostyka różnicowa oraz strategie leczenia zespołu górnego otworu klatki piersiowej.
Strona główna / Programy szkoleniowe / Thoracic outlet syndrome (TOS)

Thoracic outlet syndrome (TOS)

 20 godzin szkoleniowych. Szkolenie 1-modułowe.
Szkolenie prowadzi dr n. med. Tomasz Król

Program szkolenia
Moduł I

 • Anatomia i biomechanika odcinka szyjnego, przejścia szyjno-piersiowego oraz górnego otwory klatki piersiowej.
 • 2. Objawy i typy kliniczne TOS.
 • 3. Statystyka problemów w obrębie górnego otworu klatki piersiowej.
 • 4. Diagnostyka TOS- badanie podmiotowe i podstawowe testy kliniczne.
 • 5. Diagnostyka różnicowa- jak nie pomylić TOS z innymi jednostkami chorobowymi.
 • 6. Strategie leczenia pacjentów z TOS;
  1. - techniki miękkie,
   - techniki neurodynamiczne,
   - mobilizacje stawowe,
   - kinezyterapia.
 • 7. Autoterapia- co zalecić pacjentowi cierpiącemu na TOS.
Pobierz program PDF Kontakt ELSPINI

  dr n. med. Tomasz Król

 • Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca akademicki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej (obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim SUM w Katowicach 2016 ) Certyfikowany terapeuta manualny metody Kaltenborna- Evjenth’a, terapeuta metody NDT Bobath oraz metody Fascial Manipulations. Szkoleniowiec na licznych kursach z fizjoterapii m. inn. :
 • • Zastosowanie fali uderzeniowej w leczeniu narządu ruchu,
 • • Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej w fizjoterapii,
 • • Terapia tkanek miękkich,
 • • Asystent na szkoleniach z terapii manualnej w koncepcji Kaltenborna,
 • • Doskonalenie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów w zakresie nowoczesnych metod terapii manualnej,
 • Czynny naukowiec uczestniczący w badaniach nad klinicznymi aspektami zaburzeń narządu ruchu, publikujący w krajowych i międzynarodowych czasopismach specjalistycznych i czynnie występujący na konferencjach naukowych. Łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem klinicznej pracy z pacjentem w gabinecie fizjoterapii.