Ładuję...

Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego dla fizjoterapeutów.

Trening...
Strona główna / Programy szkoleniowe / Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego dla fizjoterapeutów

Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego dla fizjoterapeutów.

 40 godzin szkoleniowych. Szkolenie 2-modułowe.
Szkolenie prowadzi
Prof. dr. hab. Wojciech Widuchowski
dr Paweł Niewiadomy
dr Katarzyna Szuścik-Niewiadomy

Program szkolenia
Moduł I

  Dzień 1
 • 1. Przywitanie, omówienie tematyki szkolenia.
 • 2. Teoretyczne podstawy ultrasonografii i jej zastosowanie w fizjoterapii – wykład.
 • 3. Podstawowe funkcje i parametry urządzenia, podstawowe funkcje obrazowania – pokaz praktyczny.
 • 4. Podstawowe funkcje obrazowania – ćwiczenia w zespołach.
 • 5. Anatomia palpacyjna i ultrasonograficzna stawu kolanowego – przedział przedni (aparat wyprostny) – pokaz praktyczny badania.
 • 6. Obrazowanie struktur anatomicznych stawu kolanowego – trening obrazowania w zespołach.
 • 7. Anatomia palpacyjna i ultrasonograficzna stawu kolanowego – przedział przyśrodkowy – pokaz praktyczny badania.
 • 8. Obrazowanie struktur anatomicznych stawu kolanowego – trening obrazowania w zespołach.
 • 9. Anatomia palpacyjna i ultrasonograficzna stawu kolanowego – przedział boczny – pokaz praktyczny badania.
 • 10. Obrazowanie struktur anatomicznych stawu kolanowego – trening obrazowania w zespołach.
 • 11. Anatomia palpacyjna i ultrasonograficzna stawu kolanowego – przedział tylny – pokaz praktyczny badania.
 • 12. Obrazowanie struktur anatomicznych stawu kolanowego – trening obrazowania w zespołach.
 • 13. Badanie dynamiczne i testy funkcjonalne dla stawu kolanowego – trening obrazowania w zespołach.
 • Dzień 2
 • 1. Anatomia palpacyjna i ultrasonograficzna stawu ramiennego – omówienie i pokaz praktyczny.
 • 2. Obrazowanie struktur anatomicznych stawu ramiennego – trening obrazowania w zespołach.
 • 3. Badanie dynamiczne i testy funkcjonalne dla stawu ramiennego – trening obrazowania w zespołach.
 • 4. Anatomia palpacyjna i ultrasonograficzna stawu łokciowego – omówienie i pokaz praktyczny.
 • 5. Obrazowanie struktur anatomicznych stawu łokciowego – trening obrazowania w zespołach.
 • 6. Badanie dynamiczne i testy funkcjonalne dla stawu łokciowego – trening obrazowania w zespołach.

  Moduł II

  Dzień 3
 • 1. Anatomia palpacyjna i ultrasonograficzna stawu skokowego i stopy – omówienie i pokaz praktyczny.
 • 2. Obrazowanie struktur anatomicznych stawu skokowego i stopy – trening obrazowania w zespołach.
 • 3. Badanie dynamiczne i testy funkcjonalne dla stawu skokowego i stopy – trening obrazowania w zespołach.
 • 4. Anatomia palpacyjna i ultrasonograficzna nadgarstka – omówienie i pokaz praktyczny.
 • 5. Obrazowanie struktur anatomicznych nadgarstka – trening obrazowania w zespołach.
 • 6. Badanie dynamiczne i testy funkcjonalne dla nadgarstka – trening obrazowania w zespołach.
 • Dzień 4
 • 1. Interpretacja uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego w badaniu USG – wykład.
 • 2. Doskonalenie technik obrazowania układu mięśniowo szkieletowego – trening obrazowania w zespołach.
 • 3. Interpretacja uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego w badaniu USG – trening obrazowania w zespołach.
 • 4. Sonofeedback mięśni brzucha w treningu stabilizacji centralnej tułowia – omówienie oraz pokaz praktyczny.
 • 5. Sonofeedback mięśni brzucha – trening obrazowania w zespołach.
Pobierz program PDF Kontakt ELSPINI

  Trener prowadzący Prof. dr. hab. Wojciech Widuchowski

Specjalista ortopeda – traumatolog. Specjalista medycyny sportowej.

 • • nowoczesne metody leczenia urazów i schorzeń narządu ruchu
 • • diagnostyka i leczenie urazów sportowych
 • • od 2000 roku zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
 • • wykładowca w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
 • • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
 • • wykładowca i trener na kursach krajowych i międzynarodowych
 • • stażysta ośrodków krajowych i zagranicznych
 • • autor licznych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych
Recenzent czasopism naukowych: American Journal of Sports Medicine Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Journal of Materials Science: Materials in Medicine Przynależność do Towarzystw
 • • PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne)
 • • PTMS (Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej)
 • • PTA (Polskie Towarzystwo Artroskopowe)
 • • ACL Study Group
 • • ICRS (International Cartilage Repair Society)
 • • ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy)
 • • ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine)

  Trener prowadzący dr Paweł Niewiadomy

Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Zakładzie Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pomysłodawca i współautor studiów podyplomowych Fizjoterapia i Medycyna Sportowa na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Konsultant szkoleniowy Kadry Młodzieżowej w Biathlonie „Korea 2018” w dziedzinie treningu funkcjonalnego oraz fizjoterapii. Fizjoterapeuta Kadry Narodowej seniorów w Biathlonie (2010). Współorganizator i wykładowca dwu modułowego szkolenia: „Diagnostyka i Nowoczesne Metody Usprawniania Stawu Kolanowego” – akredytowanego przez Śląski oddział PTF. Organizator i prelegent dwu modułowego szkolenia: „Koncepcja Kształtowania Motorycznego w Treningu Funkcjonalnym”.

Fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego przy Reprezentacji Polski juniorów i młodzieżowej Reprezentacji Polski w hokeju na trawie. Trener przygotowania motorycznego do ME grupy A kadry Polski juniorów w hokeju na trawie w Barcelonie. Trener przygotowania motorycznego do ME kadry Polski juniorów w hokeju na trawie w Siemianowicach Śląskich. Praca w zespole obsługi medycznej zawodów w Śląskim Związku Hokeja na Trawie.

  Trener prowadzący dr Katarzyna Szuścik-Niewiadomy

Dr Katarzyna Szuścik-Niewiadomy od 2012 roku łączy pracę fizjoterapeuty z pracą na stanowisku wykładowcy na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii, na którym w 2018 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu. Od 2017 roku Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej Rehabilita w Katowicach, które odpowiada na potrzebę prowadzenia wyspecjalizowanej i kompleksowej fizjoterapii w obrębie dysfunkcji narządu ruchu oraz fizjoterapii sportowej obejmującej zarówno diagnostykę jak i terapię z wykorzystaniem nowoczesnych metod fizjoterapii. Jest prelegentem oraz asystentem szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów z zakresu treningu funkcjonalnego oraz diagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego. W swojej pracy wykorzystuje kompetencje i umiejętności nabyte na szkoleniach z zakresu terapii manualnej (Szkoła IFOMPT), terapii tkanek miękkich, ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego (Śląska Szkoła Ultrasonografii oraz Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii), Koncepcji Kształtowania Motorycznego w Treningu Funkcjonalnym. Jej działalność naukowa jest związana z udziałem w wielu projektach badawczych, jest również współautorem wielu publikacji naukowych.

Miejsca pracy: Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej REHABILITA 40-615 Katowice, Fabryczna 23

Wykształcenie: Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2012 - 2018, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu. Studia licencjackie i magisterskie na kierunku fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2007-2012, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra fizjoterapii.